Forkynnere

  • Leif Braathen, YWAM Borgen
  • Hans og Eva Marklund, Sverige
  • Magritt Brustad, Tromsø Baptistmenighet
  • Jan Dørum, Maritastiftelsen

Lovsang 

  • Anna Melkeråen, Pinsekirken Karasjok m/team

 

Ungdom

  • Anastasia og Viktor Rychkov

 

Barn

  • Ingfrid Mundal og Steinar Bruvoll